เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชมภาพเพิ่มเติมตามลิ้งนี้  :  https://goo.gl/hBmjjj   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีพิธีเปิดมีการแสดงของนักเรียนอลังการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งระดับภาคเหนือกว่า 277 กิจกรรม โดยมีนายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน

นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา และเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป จึงกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561    โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านแม่โจ้  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และ หอประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อำเภอสันทราย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)  จำนวนทั้งสิ้น 277 กิจกรรม จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 1,832 ทีม จำนวนนักเรียน 3,860 คน  ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ-รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง