เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗  นำโดยครูสุนิษา สุรินทร์แก้ว และผู้อำนวยการ นางลักขณา เทวะ ส่งผลงาน ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในการฝึกทักษะการเขียนประโยค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ ประเภทผลงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์" ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๑ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง