เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนชุมชนวัดช่แลได้ทำ พิธีรับมอบห้องประชุม "ราษฎร์ร่วมใจ"  โดยการนำโดย นายสรรเพชร  มหายศนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

และ ดร.อิ่นคำ  ฟองสมุทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา และรับมอบโดยตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง