เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการศึกษาและเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง