เว็บไซต์ในเครือ   :           

   การประชุม เรื่องการรายงานมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องเอราวัณ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 รับผิดชอบโดยหน่วยตรวจสอบภายใน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง