เว็บไซต์ในเครือ   :             

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ดำเนินการจัดสนามสอบ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 3 และ ป.6 รอบที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดสนามสอบ 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม และสนามสอบโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมสอบทั้งสิ้น จำนวน  192 คน  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
214
เมื่อวานนี้
894
เดือนนี้
16,733
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
96,757
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง