เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางบริหารงบประมาณปี 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง