เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัททรู(TRUE) ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน 22 แห่ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ตาม “โครงการสานพลังประชารัฐ Connect Ed

องค์กรเอกชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่หรือ School partner ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ตาม “โครงการสานพลังประชารัฐ Connect Ed  พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ในยุค 4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกลุ่มบริษัททรู(TRUE) ได้เตรียมแผนงานลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 22 โรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  และได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นรวมทั้งร่วมกันวางแผนในการลงพื้นที่ ณ ห้องพิฆเนศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ให้การต้อนรับ

โรงประชารัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  จำนวน 22 โรง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 2) โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 3) โรงเรียนรับปาปอร์ต 4) โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 5) โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคม 6) โรงเรียนพร้าวบูรพา 7) โรงเรียนบ้านสันกลาง 8) โรงเรียนบ้านสันปง 9) โรงเรียนวัดแม่กะ 10) โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด 11) โรงเรียนวัดปางไม้แดง 12) โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 13) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 14) โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 15) โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 16) โรงเรียนสบเปิงวิทยา 17) โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 18) โรงเรียนบ้านป่าลาน 19) โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 20) โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 21) โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 22) โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่(การศึกษาพิเศษ)

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง