เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ขั้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง