เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนสบเปิงวิทยา  ผู้อำนวยการประสิทธิ์   กุณาอุด  ส่งเสริมคุณครูและนักเรียนที่มีความสามารถ โดยคุณครูวิลาสินี   ยะมะโน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ  ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 5-6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  โดยเด็กหญิงกัญจนพร   เส่งหล้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ ระดับประถมศึกษา   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง