เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านสันปงlส่งกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5 ร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.สันทราย โดย นายจรัญ สิทธิราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง นำคณะครูเข้าร่วมรับชมการแสดง ได้แก่ การตีกองสะบัดชัย นักเรียนชั้น ป.5 ควบคุมการแสดงโดย ครูณีรชา สุเป็ง และการเต้น cover ป.4 ควบคุมการแสดงโดย ครูเจมมี่ นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อบต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ภาพกิจกรรม http://gg.gg/cxlkf

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง