เว็บไซต์ในเครือ   :             

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัด ที่สอบโอเนท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2561ได้คะแนน 100คะแนนเต็ม จำนวน 6คน ได้แก่

1.ด.ญ.ธมนวรรณ ศรีกันธา อายุ 12ปี นักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ 100คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวขวัญชนก วิริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิต อินทานุวัฒน์

2.ด.ช.อานนท์ ศรีวิชัย นักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ 100คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวขวัญชนก วิริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิต อินทานุวัฒน์

3.ด.ญ.ชาลิสา. เมฆวงศ์ อายุ 12ปี นักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ 100คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ รักพนาราม, นางนันทพร สื่อกระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายันต์ กันธิยะ

4.ด.ช.สมชาย  เข็มรัตน์ อายุ 12ปี นักเรียนชั้น   ป.6โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ 100คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสันต์ วงศ์สกุล

5.ด.ช.ศุภกร โนผ่า อายุ 12ปี นักเรียนชั้น ป.6โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ 100คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาว อารีรัตน์ อุปชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานพ กันโฑ

6.ด.ญ.ศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว  อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน  นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมนึก ริยะกาศ

  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
110
เมื่อวานนี้
190
เดือนนี้
4,873
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
125,408
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง