เว็บไซต์ในเครือ   :             

 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จัดประชุมทางไกล "ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา2562"ถ่ายทอดสดทางช่อง YOU TUBEเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย โดยใช้เทคโนโลยีทำให้ประหยัดงบประมาณ

โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานและดำเนินการประชุม แจ้งถึง วัตถุประสงค์ในการประชุมทางไกลครั้งนี้ว่า “เพื่อแจ้งนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน(ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครู,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ) นำไปดำเนินการในปีการศึกษา 2562, เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ, เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำระบบการประชุมทางไกลในองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มได้แจ้งข้อราชการในครั้งนี้ด้วย

    

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
238
เมื่อวานนี้
299
เดือนนี้
5,327
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
125,862
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง