เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดโครงการ “คุณธรรม จริยธรรม” ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ วัดบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เขียงใหม่ โดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานในพิธีเปิด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง