เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)” จำนวน 20 คน โดยมีตัวแทนสถานีตำรวจภูธรแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้แก่
1.ด.ช.ธีรนัย ไผ่งาม
2.ด.ช.สงกรานต์ ลุงคำ
3.ด.ช.อินทัช อินทร์ปึง
4.ด.ช.ก่อคำ ลุงสุหริ่ง
5.ด.ช.พีรพล นุแดง
6.ด.ช.ณรงค์เดช ตาน้อย
7.ด.ช.พีรจิตร์ นิธิมสารัศม์
8.ด.ช.ศุภชัย ดวงใจ
9.ด.ช.ณัฐพล แสนหลวง
10.ด.ช.ธนวัฒน์ แสนต๊ะ
11.ด.ช.พิพรรธ ธนสินทวีกิจ
12.ด.ช.หม่องทูล จะเมิง
13.ด.ช.เบญจวรรณ บุญมา
14.ด.ญ.สา ลุงจิง
15.ด.ญ.อิงอร ลุงลู่
16.ด.ญ.คำ ลุงช่าง
17.ด.ญ.สีดา ลุงยอน
18.ด.ญ.ธนัชชา แซ่เท้า
19.ด.ญ.ทิพย์สุดา ปู่เมือง
20.ด.ญ.ณัฐพร ไม่ระบุ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง