เว็บไซต์ในเครือ   :           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่าง วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง