เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี 2562 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านพระนอน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้นำคณะวิทยากรมาให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง