เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 
       โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน  ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระนอน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง