เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีโครงการให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบชุมชนบ้านพระนอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง