เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมคณะครู และและตัวแทน
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ร่วมงานสรงน้ำวัดพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง
 
ในงานสรงน้ำวัดพระนอนจำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่ ชุดที่ 1 รำวงย้อนยุค ชุดที่ 2 ฟ้อนก๋ายลาย ชุดที่ 3 ฟ้อนขันดอก และวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
ตัวแทนนักเรียนร่วมเดินขบวนกับชุมชน และร่วมแสดงในงานสรงน้ำวัดพระนอนจำนวน  2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เต้นบาสโลบ เพลงแอบฝัน ชุดที่ 2 ฟ้อนขัน
 
ดอก การแสดงทุกชุดได้รับการฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน และอำนวยการแสดงโดย นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระ
 
นอนวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมคณะครู และและตัวแทน
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ร่วมงานสรงน้ำวัดพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง
 
ในงานสรงน้ำวัดพระนอนจำนวน 3 ชุดการแสดง ได้แก่ ชุดที่ 1 รำวงย้อนยุค ชุดที่ 2 ฟ้อนก๋ายลาย ชุดที่ 3 ฟ้อนขันดอก และวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
ตัวแทนนักเรียนร่วมเดินขบวนกับชุมชน และร่วมแสดงในงานสรงน้ำวัดพระนอนจำนวน  2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เต้นบาสโลบ เพลงแอบฝัน ชุดที่ 2 ฟ้อนขัน
 
ดอก การแสดงทุกชุดได้รับการฝึกซ้อมโดยคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน และอำนวยการแสดงโดย นายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระ
นอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง