เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ี่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครู ได้ให้การต้อนรับ นางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนแก้ว พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยนางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์ พร้อมคณะผู้ติดตามได้นิเทศและตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร และประเมินมาตราฐานอาหารโรงเรียน และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง