เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานเขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน, ลำพูน,ลำปาง) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 15 เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง