เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รอง ผอ. สพป. ชม 2 เป็นประธาน นางศรีลา โพธิวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน ๑๒๙ คน แบ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๒๑ คนลูกจ้างประจำ ๘ คนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการที่ข้าราชการบำนาญพึงได้รับ รวมทั้งยื่นแบบดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและได้รับเงินบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องกับเงินเดือนโดยเร็ว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง