เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยน.ส.อวัศยา แสนคำ น.ส.จันทร์เพ็ญ เข็ญด้วง ครูโรงเรียนบ้านพระนอนและนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน จำนวน 12 คน ได้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสืออาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน นักเรียนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง