เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแม่ริม จำนวน 19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปางไฮ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงฯ2 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช5 โรงเรียนบ้านน้ำริน โรงเรียนวัดทรายมูล โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนทุ่งโป่ง โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมฯ โรงเรียนวัดโป่งแยงใน โรงเรียนบ้านกองแหะ โรงเรียนบ้านบวกจั่น โรงเรียนบ้านกาดฮาว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก และโรงเรียนบ้านพระนอน โดยได้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอแม่ริม ครั้งที่5/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 09.00 น.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง