เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะติดตามฯ ความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง