เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายทรงยศ หล้าสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ได้ดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและงบประมาณจากโรงเรียนบ้านพระนอน จะได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 31 คน และคณะครู จำนวน 13 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน, สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม  2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริง เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง