เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนางไลวัลย์ สิงห์แก้ว นายวิทธวัช แสงแสน นางสาวอวัศยา แสนคำ ครูโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพระนอน  เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งต่อภูมิปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 “ลูกประคบสมุนไพร” ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “นวดแผนไทย/กดจุด” ฐานการเรียนรู้ที่ 3
“การรักษาโรคด้วยวิธีโบราณล้านนา (สวนชาปิ้งหินไฟ)” ฐานการเรียนรู้ที่ 4 “สมุนไพรใกล้ตัว”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง