เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 นางสาวคำพร ติยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้ชื่อผลงาน พลังงานจำเป็น ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๗” โดยความร่วมมือของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต"  ใน 3 ระดับชั้นคือ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลงานของนักเรียนทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 30,000 ผลงาน และคัดผลงานเหลือ 30 ผลงาน แบ่งเป็นระดับชั้นละ 10 ผลงาน และในรอบชิงชนะเลิศ นางสาวคำพร ติยะ ก็ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลดังกล่าว และจะได้เดินทางทัศนศึกษา ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม ขอชื่นชมคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูศิราพร อรินแก้ว คุณครูจรัชนันท์ แย้มวารี และคุณครูเทวินทร์ อุทรารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยมี ผู้อำนวยการอินสม สารินจา เป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวกตลอดมา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
400
เมื่อวานนี้
222
เดือนนี้
1,393
เดือนที่แล้ว
12,300
ปีนี้
60,578
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง