เว็บไซต์ในเครือ   :           

บุคลกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับข้าราขการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอแม่ริม โดยมีนายอำเภอแม่ริมเป็นประธาน ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ พระอารมหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง