เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดความพร้อมในการโอนโรงเรียนบ้านแม่ตะละไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเดิมโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อยู่ในเขตปกครองของ ต.แม่ตะละ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต่อมามีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีการแบ่งพื้นที่ใหม่ ทำให้โรงเรียนบ้านแม่ตะละ เปลี่ยนเขตการปกครองไปอยู่ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และจะทำพิธีโอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ที่โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง