เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ผอ.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครู  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน  ได้เข้าร่วมวันกิจกรรมบำบัดโลก  (World  Occupational Therapy Day) ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ณ ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะทำงานเซ็นทรัล ทำ เพื่อการศึกษานำโดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมคณะ
รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะ ได้ให้การสนับสนุน และให้โอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอนให้ได้รับความรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง