เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย นางไลวัลย์ สิงห์แก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมในภาคเรียนที่ ๒ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอนให้รับทราบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง