เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย นางไลวัลย์ สิงห์แก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอนพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดพระนอน โดยได้ตัวแทนนักเรียนได้แสดงการฟ้อนก๋ายลาย และฟ้อนขันดอก หน้าขบวนทอดกฐิน ณ วัดพระนอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง