เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ณ วัดป่าดาราภิรมย์ เมื่อเวลา 07.00 น.  และวางพวงมาลา ณ ลานกิจกรรม รร.แม่ริมวิทยาคม  เมื่อเวลา 08.15 น. เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 พร้อมกับข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอแม่ริม โดยรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง