เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันจันทร์ ที่  4 พฤศจิกายน  2562 น.ส.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ได้นำกลองสะบัดชัย และฟ้อนเล็บ เพื่อต้อนรับคณะกฐินสามัคคีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีในการนำกฐินสามัคคีมาทอดถวาย ณ วัดทิพวนาราม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง