เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันอังคาร ที่  5 พฤศจิกายน  2562 น.ส.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการ รร.บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง