เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดประชุมผู้ปครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียน คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง พบปะครูประจำชั้น และมอบใบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง