เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยร่วมกันช่วยปลูกต้นไม้ รอบๆบริเวณโรงเรียนบ้านพระนอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียน  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดและเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง