เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส) ของกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ จำนวน 187 นาย, ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 102 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18 นาย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง