เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นางภัญพัชญ์ จะวะนะ, นางสาวสุมาลี สมติ๊บ และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมณ์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอแม่ริม โดยทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการแสดงร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม  โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมณ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง