เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 9:00 น. โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับนายวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมคณะผู้ติดตามกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป และคณะภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระนอน โดยได้ร่วมประชุมหารือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”(โรงเรียน/วิทยาลัยต้นแบบ)ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลกับโรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง