เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 จัดการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐” ครั้งที่ 2/2562

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐” โดยได้เชิญ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูในสังกัด จำนวน 250 คน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ, เพื่อให้ครูได้รับความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา คือครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ รวมจำนวน ๒50 คน ในการอบรมครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดทางช่อง Youtube : สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สามารภรับชมได้ทั่วประเทศและดูย้อนหลังได้ อีกทั้งมีการรณรงค์คัดแยกขยะ เศษอาหาร กล่องข้าว ขวดน้ำดื่ม ก่อนทิ้งอีกด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง