เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้นำคณะครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศึกษาดูงาน ด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง