เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ ที่20 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้องรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน A.B.L. หรือ Activity Based Learning และให้คำแนะนำการพัฒนาคนให้เป็นนวัตกร โดยใช้นวัตกรรมกับการจัดการศึกษา 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง