เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เปิดสนามเปตอง และชมรมเปตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและลดความเครียดในการทำงาน รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง