เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์แสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังค่าเสียหายประมาณ 80,000 บาท

โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 05.00 น. เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 445 หมู่ 3 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พัก และขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ภายในบ้านมีผู้ที่พักอาศัย ทั้งหมด 3 คนในเบื้องต้นทางโรงเรียนบ้านแม่โจ้ โดยนางสุภาพ ฉันทะธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ได้ให้ความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563จำนวน 2,000 บาท, วันที่ 13 มกราคม 2563 ได้รับบริจาค จากนักเรียน คณะครู และผู้มีจิตเมตตาจำนวน 8,143 บาท รวมทั้งสิ่งของบริจาคอีกจำนวนหนึ่ง

หากท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์แสงสามารถติต่อมอบสิ่งของหรือปัจจัยได้ที่ นางสุภาพ ฉันทะธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 053-498316 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ หมายเลข  375-053921-9 ชื่อบัญชี นายปั๋น จันทร์แสง(คุณตาของเด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์แสง)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง