เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านพระนอน จำนวน 10 คน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง