เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสายใยร่วมใจต้านภัยยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จัดโดยโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง