เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมกับวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน รศ.เอนก ชิตเกษร ผู้อำนวยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นายอัษฎา บุญเรืองยา หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม อ.ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ  อ.ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับประชุมหารือ วางแผนการจัดการเรียนการสอนดุริยศิลป์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง